Katarzyna Helińska
Katarzyna Helińska jest jednym z dwóch wspólników założycieli kancelarii K. Helińska i Wspólnicy, zajmuje się świadczeniem usług doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz inwestorów zarówno krajowych jak i zagranicznych w Polsce.
Jest absolwentką wydziału prawa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i radcą prawnym. Brała udział w wielu szkoleniach i kursach zawodowych, m.in. w niemieckich kancelariach prawnych w Bonn i Berlinie.
Uczestniczyła w wielu seminariach w Polsce i Niemczech na temat prawno-podatkowych aspektów inwestycji realizowanych w Polsce.
Poprzednio pracowała jako radca prawny w kancelarii prawnej D. Janczak i Wspólnicy stowarzyszonej z Ernst & Young, w biurze regionalnym w Szczecinie. W Ernst & Young oraz kancelarii D. Janczak i Wspólnicy pracowała do połowy roku 2001, gdzie prowadziła badania due diligence w zakresie prawa i podatków. Ponadto, aktywnie uczestniczyła w realizacji zleceń dotyczących własności intelektualnej. Obecnie z pozytywnym skutkiem prowadzi sparwy cywilne i administracyjne dotyczące m.in. procesów inwestycyjnych. Specjalizuje się w sprawach z zakresu obrotu nieruchomościami i realizacji inwestycji, prawa handlowego i cywilnego oraz w prawnych aspektach restrukturyzacji. Katarzyna Helińska ma duże doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług na rzecz klientów polskich, wielonarodowych i międzynarodowych, m.in. dla grupy Roca.

Jej doświadczenia obejmują m.in.:

  • postępowania cywilne i administracyjne,
  • rejestrację znaków towarowych w Polsce i zagranicą,
  • zakładanie i restrukturyzację spółek (i ich grup),
  • badania typu due diligence na rzecz inwestorów zagranicznych w Polsce,
  • prowadzenie negocjacji prawnych i sporządzanie umów handlowych.
Posługuje się biegle językiem niemieckim i angielskim.

Piotr Heliński
Piotr Heliński jest drugim wspólnikiem założycielem kancelarii prawnej K. Helińska i Wspólnicy i specjalistą w zakresie prawa i podatków. Ma doświadczenie w zakresie świadczenia usług na rzecz inwestorów zarówno krajowych jak i zagranicznych w Polsce.
Jest absolwentem wydziału prawa na Uniwersytecie Szczecińskim. Uczestniczył w wielu specjalistycznych kursach i szkoleniach zawodowych dotyczących kwestii podatkowych, m.in. planowania podatkowego na poziomie krajowym i międzynarodowym. Brał udział i współorganizował wiele seminariów na temat podatkowych aspektów inwestycji w Polsce, m.in. inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych. Jest współautorem wielu publikacji na tematy podatkowe. Jego znajomość języka angielskiego została potwierdzona egzaminem przeprowadzonym przez Scottisch Board of Education w Wielkiej Brytanii.
Poprzednio pracował jako menedżer w dziale doradztwa podatkowego Ernst & Young, w biurze regionalnym w Szczecinie. W Ernst & Young pracował do połowy roku 2001, gdzie zajmował się realizacją projektów due diligence i planowania podatkowego.
Specjalizuje się w sprawach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych i planowaniem podatkowym. Piotr Heliński ma duże doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług na rzecz klientów wielonarodowych i międzynarodowych, w tym dla grup Bittburger i Roca.

Jego doświadczenia obejmują m.in.:

  • krajowe i międzynarodowe planowanie podatkowe,
  • zakładanie i restrukturyzację spółek (i ich grup), w tym związane z nimi kwestie podatkowe,
  • badania typu due diligence w zakresie podatków na rzecz inwestorów zagranicznych w Polsce.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Paulina Wiśniewska
Radca prawny

Dołączyła do Kancelarii K. Helińska i Wspólnicy Sp. k. w 2010 roku, zaraz po ukończeniu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W tym samym roku rozpoczęła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Dnia 5 lipca 2013 roku złożyła ślubowanie i uzyskała uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego.

Paulina Wiśniewska specjalizuje się w krajowym oraz międzynarodowym prawie przewozowym. Posiada doświadczenie w dziedzinie prawa handlowego, gospodarczego oraz prawa własności intelektualnej. Bierze czynny udział w rejestracji podmiotów gospodarczych, w ich bieżącej obsłudze prawnej, windykacji dłużników oraz reprezentacji przed sądami oraz organami administracji publicznej.